اسامی مراکز سپاه پاسداران برای پرورش تروریست های خارجی فاش شد

یک سازمان معارض ایرانی موسوم به "شورای ملی مقاومت" در نشستی در واشنگتن پایتخت آمریکا از نقشه‌های جدیدی رونمایی کرد که به گفته آنها مراکزی برای «آموزش تروریستها» از جمله اعضای داعش توسط سپاه پاسداران است.
شورای ملی مقاومت در دفتر واشنگتن خود، نقشه‌های ماهواره‌ای گوگل برای خبرنگاران رونمایی کرد که بر روی آنها نقاطی مشخص شده بود که نشانگر کمپ و پادگان‌هایی است که در آن سپاه پاسداران سرگرم آموزش تروریست‌های خارجی برای فعالیت در کشورهای دیگر هستند.
این سازمان سیاسی معارض نظام ایران ، می‌گوید این اولین بار است چنین اطلاعاتی علنی می‌شود. به گفته این سازمان، سپاه قدس، واحد عملیات خارجی سپاه در مراکز خود نیروهای خارجی را برای جنگ آموزش می‌دهد.
این اطلاعات نشان می دهد تا کنون ۱۴ مرکز آموزشی زیر نظر واحد مدیریتی نیروی قدس را شناسایی شده است و رئیس این واحد، خود از فرماندهان با سابقه سپاه است که به طور مستقیم به فرمانده نیروی قدس، یعنی قاسم سلیمانی، گزارش می‌دهد.
دانشکده نظامی امام علی در شمال تهران، پادگان لوشان، پادگان پازوکی در شرق ورامین، همچنین پادگان‌هایی در حوالی آمل، مشهد، سمنان، اهواز، آبادان و جزیره قشم از جمله مکان‌هایی است که به گفته این سازمان کمپ‌های تربیت تروریست سپاه در آنها احداث شده و در حال فعالیت است.
گفتنی است که شورای ملی مقاومت متشکل از گروه ها و تشکل هایی همچون سازمان مجاهدین خلق ایران ، جمعیت اقامه، کانون توحیدی اصناف، استادان متعهد دانشگاهها و مدارس عالی وبرخی از شخصیت ها و گروه های دیگر است .

موضوع خبر: