اخباراهل سنتحقوق بشر

احضار ماموستا حاج “صابر خدامرادی” بە دادگاە ویژە روحانیت همدان بە دلیل حمایت از خیزش مردمی

شبکه کلمه / سازمان حقوق بشری هانا اعلام نمود: روز یکشنبە “٢٢ ژانویە ٢٠٢٣” امام جمعە شهرک قوخ شهرستان سقز با هویت “ماموستا حاج صابر خدامرادی” اهل روستای “درەزیارت علیا” از توابع بخش سرشیو سقز و ساکن این شهر، بە دلیل حمایت از خیزش مردمی مجددا بە دادگاە ویژە روحانیت همدان احضار شد.

گفتنی است که این ماموستای کورد پیشتر در روز یکشنبە “٤ دسامبر ٢٠٢٢” بە دادگاە ویژە روحانیت همدان احضار شدە بود.

دکمه بازگشت به بالا