اخباراهل سنتایران

سوقصد به جان مولوی عبدالرشید شه بخش امام جمعه زابل توسط افراد مسلح

شبکه جهانی کلمه / حال وش در گزارشی نوشت: شامگاه یکشنبه ۲۵ دی ماه ۱۴۰۱، حافظ (مولوی) عبدالرشید شه بخش امام جمعه زابل در مسیر منزلش توسط افراد مسلح موتوسوار هدف سوقصد قرار گرفت که با واکنش به موقع همراهانش آسیبی به ایشان نرسید.

به گفته یک منبع مطلع،  «مولوی عبدالرشید شه بخش امام جمعه اهل سنت زابل از مسجد به سمت منزلش در حال حرکت بود که توسط راکبان مسلح موتور سیکلت با شمشیر و قمه مورد حمله قرار گرفته که با واکنش به موقع همراهانش آسیبی به وی نرسیده است و ضاربان متواری شدند».

گفتنی است مولوی عبدالرشید شه بخش از جمله روحانیون اهل سنت سیستان و بلوچستان است که از اعتراضات مردم ایران حمایت کرده است و انتقادات شدیدی را نسبت به حکومت و سرکوب معترضان داشته است.

دکمه بازگشت به بالا