اخباراقتصادی

زمستان سخت اروپا یا ایران؟!؛ قطع شدن گاز ۱۶ هزار مشترک در شهر سبزوار

شبکه کلمه/ رییس اداره گاز سبزوار گفته: گاز ۱۶ هزار مشترک شهر سبزوار به دلیل افت شدید فشار از امروز قطع شده است.

عباس نیکزاد در گفتوگو با ایسنا، افزود: اکنون گاز برخی مشترکان منطقه توحید قطع شده و در صورت تداوم افت فشار، گاز برخی دیگر از مشترکان نیز قطع می‌شود.

رییس اداره گاز سبزوار افزود: بازه زمانی قطع گاز مشخص نیست و وصل شدن گاز مشترکان منوط به بهبود فشار شبکه گاز است.

حکومت ایران بارها در ادبیاتشان از زمستان سخت اروپا به عنوان یک پیروزی استراتژیک بر غرب صحبت کرده است؛ حالا اما همه چیز برعکس شده و به دلیل سوء مدیریت مسئولان کمبود گاز بجای اروپا دامن ایرانیان را گرفته است.

دکمه بازگشت به بالا