اخبارسیاسی

دومین روز اعتصاب کسبه شهرستان سمیرم

شبکه کلمه/ کسبه و بازاریان شهرستان سمیرم در حمایت از انقلاب مردمی ایران، دست به اعتصابات سراسری زدند.

دکمه بازگشت به بالا