اخبارسیاسی

انجمن فیلم‌نامه نویسان ایران: تا فرجام نامعلوم این شرایط، فعالیتمان را تعلیق میکنیم

شبکه کلمه/ انجمن فیلم‌نامه نویسان با انتشار یک بیانیه اعلام کردند که فعالیت‌های صنفی خود را به حال تعلیق در می آوردند.

آنها در بخشی از بیانیه خود نوشتند: نادیده انگاشتن و انکار مطالبات مردم، گسیختگی و انسداد بی سابقه ای میان اراده حاکمیت و خواست مردم ایجاد کرده که اینک سخن گفتن از آزادی و عدالت و کرامت انسان، ناممکن و بدتر از آن بیهوده می نماید.

انجمن فیلم‌نامه نویسان ایران ادامه داده است: تا فرجام نامعلوم این شرایط، اعضای این صنف میتوانند بر اساس میل و اراده خود، برای دیگران و برای خویش بنویسند و یا فعالیت حرفه ای خود را متوقف کنند؛ اما مدیریت صنف، بنا به وظیفه اجتماعی و حرفه ای خود، فعلا از هرگونه ارتباط با نهادهای دولتی و در هر سطحی، اجتناب میکند.

دکمه بازگشت به بالا