اخبارسیاسی

هشدار به مردم انقلابی و شریف ایران


شبکه کلمه/ هشدار به مردم انقلابی و شریف ایران

شماره پلاک‌های مندرج در این لیست متعلق به نیروهای مخل امنیت و مزدوران خامنه‌ای می‌باشد، که برای سرکوب شهروندان شریف ایرانی از آنها استفاده می‌شود.

مزدوران خامنه‌ای با استفاده از خودروهای غیر نظامی اقدام به سرکوب ایرانیان و برهم زدن نظم عمومی می‌‌کنند.

لذا از تمامی ملت غیور ایران درخواست میشود مراقب این اغتشاش‌گران باشند.

@kalemehtv

دکمه بازگشت به بالا