اخبارسیاسی

هیچ دشمنی نمی تواند ایران را تجزیه کند!

شبکه کلمه / امید فراغت روزنامه نگار منتقد مقیم ایران در نقد روایت های رسانه های حکومتی نوشت: هفت‌خط‌هایی که مدام صحبت از تجزیه ایران می‌کنند ناخواسته کرد، لر، بلوچ، فارس، ترکمن، ترک، عرب و …را در قامت ملت ایران ترکیب کردند. خوشبختانه عدو سبب خیر شد و ملت ایران معنی و مفهوم اثر اتحاد، یکپارچگی و با‌هم بودن را درک کرد. دیگر هیچ دشمنی نمی‌تواند ایرانی را تجزیه کند!

دکمه بازگشت به بالا