اخبارایران

اعتصاب کسبه بازار بندرعباس

اعتصاب کسبه بازار بندرعباس

براساس ویدیو و گزارش های رسیده به شبکه کلمه، کسبه بازار بندرعباس نیز به اعتراض واعتصابات پیوستند.

دکمه بازگشت به بالا