اخباراهل سنت

مولانا محمدگل: «بسیجی های بلوچ پایگاه و اسلحه های سپاه را تحویل دهند»

شبکه کلمه/ همزمان با تهدیدهای رسانه های سپاه علیه مولانا عبدالحمید، مولانا محمدگل مدیر حوزه علمیه مخزن العلوم خاش با اعلام برائت و بیزاری از سپاه پس از جمعه خونین زاهدان، از تمام نیروهای بلوچ عضو سپاه و بسیج خواست تا اسلحه و پایگاه ها را تحویل دهند.

دکمه بازگشت به بالا