اخباراهل سنت

نگرانی نسبت به وضعیت سه شهروند کرد در سنندج

به گزارش شبکه کلمه، سه شهروند کرد ساکن سنندج که در مرداد ماه سال جاری، توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند، همچنان خانواده آن ها از سرنوشتشان بی خبر هستند.

هویت این سه بازداشتی، افشین احمدی، جمشید احمدی و شهرام عبدیان می باشد.

گفتنی است که “افشین و جمشید احمدی در تاریخ ۲۵ مرداد و شهرام عبدیان در تاریخ ۲۶ مرداد توسط نیروهای امنیتی در خیابان بازداشت شدند.

دکمه بازگشت به بالا