اخبارحقوق بشر

نماینده تبریز: در اعتراضات اخیر ۳ هزار بازداشتی به فشافویه منتقل شدند

شبکه کلمه/ احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز با اشاره به بازدید اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس از زندان فشافویه گفت: «در جریان اتفاقات اخیر ۳ هزار نفر بازداشت و به این زندان منتقل شدند که ۳۶۰ نفر از زندانیان بازداشت شده زنان بودند».
این نماینده مجلس در ادامه مدعی شد: بخش عمده آنها با وثیقه آزاد شدند و در حال حاضر تعداد ۸۳۵ نفر در این زندان هستند.
علیرضابیگی در خصوص تعداد دانش آموزان و دانشجویان بازداشتی اظهار داشت: حدود ۲۰۰ نفر دانش آموزان و ۲۰۰ دانشجو نیز در میان دستگیرشدگان بودنده اند.
گفتنی است در جریان جنبش انقلابی اخیر، حکومت صدها معترض را کشته است.

دکمه بازگشت به بالا