اخبارایران

خیزش دانشجویان؛ “باز سینما رکس دیگه، مردم پاشین بسه دیگه”

شبکه کلمه/ در سی ویکمین روز انقلاب مردم ایران برای آزادی، دانشجویان دانشکده فنی دانشگاه تهران با شعار “باز سینما رکس دیگه، مردم پاشین بسه دیگه”، دست به تجمع اعتراضی زدند.

دکمه بازگشت به بالا