اخباراقتصادی

محمد خوش‌چهره، اقتصاددان می گوید: امروز اکثریت مردم ایران مصداق مستضعف هستند.

وی همچنین گفت: بخشی از طبقه‌ی متوسط تنها به خاطر گرانی مسکن ریزش کرده‌اند. فقط یک چهارم جمعیت ایران شیر می‌خورند. این‌ها جدی است. نباید نادیده گرفته شود. در کل الگوی رشد و توسعه‌ی ما دچار اشکال است و باید این مسائل را حل کرد.

دکمه بازگشت به بالا