اخبارحقوق بشر

بازداشت تعدادی از کارگران معترض صنعت نفت در تهران

طبق گزارش‌های رسیده از تهران، امروز در جریان تجمع کارکنان رسمی صنعت نفت در پایتخت، تعدادی از این کارکنان بازداشت و از ادامه تجمع آنها جلوگیری شد. گفته می‍شود، کارکنان رسمی صنعت نفت طبق فراخوان قبلی به تهران آمده بودند و قصد برگزاری تجمع اعتراضی در مقابل ساختمان وزارت نفت را داشتند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران نیز تجمع کارکنان رسمی صنعت نفت در تهران و بازداشت تعدادی از آنها را تایید کرده است.

کارکنان رسمی صنعت نفت نسبت به مشکلات معیشتی، دستمزدهای ناکافی، عدم اجرای قوانین مصوب، ساعات کاری ناعادلانه، مالیات‌ زیاد و کیفیت پایین خدمات بهداشت و درمان معترض هستند.

دکمه بازگشت به بالا