اخبارایران

ادامه اعتراضات و تجمعات صنفی در ایران

کارگران کارخانه پارس پامچال با شکایت از کارفرما حکم پرداخت مطالبات خود را گرفته‌اند؛ اما کارفرما از این حکم سرپیچی کرده است.

کارگران کارخانه پارس پامچال نسبت به پرداخت نشدن ۸ ماه دستمزد معوقه خود اعتراض دارند. این کارگران با سابقه‌ کار ۱۵ تا ۲۰ سال نگران وضعیت شغلی خود با تعطیل شدن کارخانه هستند. همچنین کارفرما بیش از ۱۰ ماه است، بیمه این کارگران را پرداخت نکرده است.

صبح امروز همچنین تعدادی از پرسنل و کارگران شرکت تولی پرس قزوین در مقابل استانداری قزوین به تداوم روند معوقات حقوقی و خطر بیکاری برای کارگران این شرکت اعتراض کردند.

از سویی دیگر، بنابر اخبار منتشرشده، دانشجویان پزشکی بهشتی در مقابل ساختمان شماره ۱ ستاد دانشگاه تجمع کردند. این تجمع به دنبال سکوت مسئولین و انفعال ایشان پس از ۹ روز اعتصاب اینترن های پزشکی رخ داده است.

امروز در عین حال سهامدارن بورس در تهران مقابل ساختمان سازمان بورس تجمع کردند.

دکمه بازگشت به بالا