اخبارحقوق بشر

آماری از وضعیت حقوق بشر کردستان در ماە ژوئن ٢٠٢٢

مركز آمار سازمان حقوق بشری هانا، گزارش آماری خود را از وضعیت حقوق بشر ونقض حقوق بنیادین شهروندان کرد در ماە ژوئن ٢٠٢٢ در كردستان ایران را منتشر کرد.
البته هانا احتمال خطا در آمار خود را تایید کرده است.
با استناد به آمار به ثبت رسیده در این سازمان حقوق بشری، در ماە ژوئن ٢٠٢٢ دست کم ٨٦ شهروند کرد بازداشت شدەاند، ١٣ نفر اعدام شدەاند، ٢٧ کولبر کشتە وزخمی شدەاند، ٧ کارگر هنگام کار کردن دچار سانحە کار شدە وجان باختەاند، دستکم یک نفر بر اثر انفجار مین زخمی شدە است، دستکم ١٨ نفر خودکشی کردەاند و نهایتا در ماه ژوئن دستکم ٢ زن بە قتل رسیدەاند.

دکمه بازگشت به بالا