اخبارتازه‌های سیاسی

شورای ملی تصمیم اعلام موجودیت کرد

” شورای ملی تصمیم” اعلام موجودیت کرد. این شوار از سوی تعدادی از اعضای بیانیه ۱۴ و مبارزان داخل و خارج از کشور تشکیل شده است.
در بیانیه‌ی این شوارا می خوانیم: واقعیت این است که رژیم جمهوری اسلامی بعد از ۴۳ سال تحمیل استبداد همه جانبه بر هم میهنان عزیزمان، ایران و تخریب منابع طبیعی، اقتصادی و علمی، گسترش فقر و بیخانمانی و نادیده گرفتن حقوق زنان، سرکوب و کشتار مخالفان و دگراندیشان و پایمال کردن آزادی‌های فردی و اجتماعی، دیر زمانی است مشروعیتش خود را از دست داده است.
این بیانیه ادامه میدهند: هموطنانما در طی این سالها نشان داده‌اند که شایستگی دارند، با روش و منِش دموکراتیک و با همبستگی و مبارزهی جمعی، ضمن سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی به آزادی، برابری و رفاه دست یابند و در پرتو همکاری همه نیروهای سیاسی و شخصیت‌های اجتماعی، فرهنگی و علمی، یک نظام دمکراتیک را جایگزین رژیم جمهوری اسلامی کنند و ساختاری مدرن، مرفه و آباد بنا کنند.
این شورا شورا خواسته‌های خود را به این ترتیب توضیح داده است:
۱- گذار کامل از جمهوری اسلامی با تکیه به جنبشهای اعتراضی مردم (گذارخشونت پرهیز با حفظ حق دفاع مشروع).
۲- حفظ تمامیت ارضی کشور با تاکید بر نظام غیرمتمرکز.
۳- جدایی دین از حکومت
۴-فراخوان عمومی برای تشکیل مجلس مؤسسان
۵- تلاش برای برپایی نظامی دموکراتیک و انتخابی با تاکید بر اینکه تعیین نوع حکومت با آرای مردم است.
۶- اجرای کامل اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و میثاق‌های وابسته به آن با تاکید برحفظ محیط زیست.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: