اخباراقتصادی

توافق طالبان و جمهوری اسلامی بر سر حقابه هیرمند

وبسایت خبری طلوع نیوز با اعلام خبری در مورد توافق طالبان و جمهوری اسلامی درباره تامین حقابه ایران طبق معاهده هیرمند، نوشت: وزارت انرژی و آب حکومت طالبان متعهد شده است که حقابه ایران را مطابق معاهده یاد شده تامین کند.

برکت الله آریوبی، رییس آب‌های فرامرزی وزارت انرژی و آب طالبان گفته است که هر دو کشور توافق کرده اند که برای پرداخت حقابه مطابق به معاهده آب هیرمند، تاسیسات مشترک و ایستگاه های اندازه‌گیری آب می‌سازند.

دکمه بازگشت به بالا