اخبارتازه های اجتماعی

پیام ویدیویی کارگردان سرشناس سینما: من دیگر می‌خواهم بجنگم

داریوش مهرجویی کارگردان سرشناس سینما، در اعتراض به اینکه فیلم جدیدش “لامینور” مجوز اکران نوروزی نگرفت، در یک پیام ویدیویی  گفت: با دستیارانش در وزارت ارشاد “تحصن” می‌کند.

این کارگردان ۸۲ ساله خطاب به وزیر و وزارت ارشاد اسلامی گفت: “من دیگر می‌خواهم بجنگم. بیایید مرا بکشید. این سینه من. نابودم کنید. بکشید. هر ظلمی می‌خواهید بکنید، اما من حقم را می‌گیرم”.

او در این ویدیو با برافروختگی می‌گوید: “شما که فیلم من را قضاوت می‌کنید، شما که هستید، چه کاری کرده‌اید؟ چه چیزی دادید بیرون، پشت پرده مثل اشباح هی حکم صادر می‌کنید”.

دکمه بازگشت به بالا