سیاسیمقاله

قتل در روز روشن

 قتل در روز روشن

✍️ کیوان صمیمی/ زندان اوین

دیروز و پریروز علیرضا گلیپور دچار تشنج شدید، خونریزی و همچنین حمله ی قلبی شد ولی خوشبختانه بهداری توانست با آمپول و داروهای مربوطه، فعلاً رفع خطر کند. وقتی پزشکی قانونی رسماً گزارش کرده که ایشان پس از ۹ سال حبس و در این شرایط با خطر مرگ روبرو است، مخالفت بازجویان امنیتی با آزاد شدن وی آیا جز حرکت شفاف به سوی قتل عمد معنای دیگری هم دارد؟

باز بودن دست ضابطان امنیتی در نظام سلطنتی اسلامی، صریحاً به این معنی است که نیروهای امنیتی تابع هیچ یک از سران سه قوه نیستند بلکه از نهادی دیگر دستور می گیرند. این واقعیت گرچه از دهه ی شصت در سر به نیست شدن برخی مارکسیست‌ها، شماری از بهائیان و تعدادی از دگراندیشان خود را نشان داده و در طول سه دهه ی بعد هم بسیار دیده شده‌اند اما زندان بهترین مکانی است که در آن، بی ضابطه و مطلق العنان بودن عملکرد ضابطان پرونده‌ها به وفور و بسیار شفاف قابل رویت است.

برچیدن بساط قدرت و ثروت این کاسبان زهد فروش که بعضاً به از دست رفتن سلامتی و حتی جان زندانی نیز می‌انجامد تنها از طریق مطالبه‌گری مردم و دغدغه مندان حقوق انسان امکان پذیر خواهد بود. ساده انگاری است اگر اصلاح رویه‌های حقوق بشری را از فشارها و مذاکرات کشورهایی انتظار داشته باشیم که به خاطر افزایش منافع اقتصادی خویش، مناسبات خرد و کلان نظام سرمایه‌داری را محور رویکردها و تصمیمات متخذه قرار می‌دهند.

منبع: کانال نویسنده

  نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه شبکه جهانی کلمه نیست.

  مقاله هاى منتشر شده تنها بازتاب دهنده نظر نويسنده آن است.

دکمه بازگشت به بالا