اخبارتازه‌های سیاسی

حمایت کاربران افغان از پناهجویان گیرمانده در اندونزی

شمار زیادی از کاربران افغان در شبکه‌های اجتماعی با هشتگی توفان توییتری براه انداختند. آنها خواهان رسیدگی به شرایط پناهجویان گیر افتاده در اندونزی هستند.

در حال حاضر بیش از یک صد هزار توییت در این رابطه از سوی افغان‌های مقیم درکشورهای مختلف دنیا همرسانی شده است.

بر اساس گزارش‌ها در حال حاضر هشت هزار پناهجو و مهاجری که سازمان ملل در اندونزی ثبت کرده، شهروندان افغان هستند.

بیشتر مهاجران افغان در اندونزی انتظار دارند به کشور سوم از جمله آسترالیا منتقل شوند.

شماری از پناهجویان افغان در اندونزی در اعتراض به این وضعیت طی هفته‌های اخیر اعتصاب کرده و برخی از آن‌ها لب‌های خود را دوخته‌اند.

دکمه بازگشت به بالا