ایران

تجمع اعتراضی بازنشستگان و مستمری‌بگیران اصفهان

امروز بازنشستگان و مستمری‌بگیران صندوق بازنشستگی فولاد دوباره گردهم آمدند. آنها در استان‌های اصفهان و اهواز در برابر ساختمان این صندوق تجمع کردند.

این بازنشستگان نزدیک به دو سال است که روز‌های یکشنبه هر هفته تجمع می‌کنند. آنها به برآورده نشدن خواسته‌‌هایشان معترض هستند. با این‌حال، خواسته‌هایشان از سوی صندوق بازنشستگی فولاد همچنان بی‌پاسخ مانده است.

در تجمع بازنشستگان خوزستان در اهواز، یکی از بازنشستگان با ارسال فیلمی از این تجمع بر ادامه اعتراض هفتگی خود و همکارانش تاکید کرد.

بازنشستگان و مستمری بگیران به اجرا نشدن همسان‌سازی حقوق و کم کردن ۲ میلیون تومان از حقوق‌شان اعتراض دارند. همچنین نسبت به برنگرداندن ۲۵ درصد حقوق کسر شده خود معترض هستند.

آنها تاکید دارند، تا زمانی‌که صندوق حقوق ما را ندهد، ما از تجمعات دست برنمی‌داریم و همیشه ادامه خواهیم داد.

بر روی بنرهای آنها نوشته شده است: «پیشکسوتان فولاد خوزستان خواهان ردیف ۷ بودجه دولتی هستیم».

در اصفهان بازنشستگان، بعد از سالیان خدمت در صنایع فولاد با شعار «صنعت‌گران دیروز، بیچارگان امروز» شرایط سخت زندگی خود را بیان می‌کنند.

بر روی بنرهای بازنشستگان اصفهان نوشته شده بود: «با چه مجوزی ۲ میلیون تومان از حقوق همسان‌سازی بازنشسته فولاد را کم کردید؟»

«با این تورم و گرانی با چه مجوزی ۲ میلیون تومان از متوسط افزایشات حقوق بازنشسته فولاد کم کرده‌اند».

دکمه بازگشت به بالا