ایران

اعتراض کشاورزان اصفهان وارد هشتمین روز خود شد

روز دوشنبه ۲۴ آبان‌ماه ۱۴۰۰، کشاورزان اصفهان همراه با کشاورزان قهدریجان با همراهی مردم اصفهان به اعتراض خود ادامه دادند.

این کشاورزان از ۱۷ آبان‌ماه در اعتراض به قطع آب زاینده رود و حقابه کشت پاییزه، دست به تجمع زده بودند. طی این مدت کشاورزان با برپایی چادر در بِستر خشک زاینده‌رود، شب و روز را در حالت تحصن و اعتراض به‌سر می‌برند.

به گفته معترضان، سران حکومت، در پس دزدی آب زاینده رود و فرستادن آن به صنایع و املاک خود و وابستگانشان خود قرار دارند.

حکومت تلاش می‌کند با وقت گذرانی و برگزاری مانورهای مختلف، کشاورزان معترض را خسته کنند.

شیوه شناخته شده‌ای که سالهاست برای فرونشاندن اعتراضات و گریز از برآورده کردن خواسته‌ها و مطالبات مردم در پیش گرفته می شود.

روز جمعه ۲۱ آبان، علی‌اکبر محرابیان، وزیر نیروی دولت رئیسی به اصفهان سفر کرد. این دید و بازدید همچون سفرهای رئیسی به استان‌های مختلف، یک سفر تبلیغی بود. هدف از سفر وی به اصفهان، فرونشاندن و خاتمه دادن به اعتراضات رو به گسترش کشاورزان اصفهان است.

او در جمع کشاورزان حاضر شد و نسخه «عدالت درمانی» نوشت و گفت که توزیع آب باید بر مبنای عدالت باشد.

محرابیان در قدم بعدی، به‌جای برگرداندن آب زاینده رود و دادن حقا‌به کشاورزان، با پیچیدن نسخه صبردرمانی، وعده دو ساله داد. وی گفت: «شما باید صبر داشته باشید. من برای همین موضوع به اینجا آمده‌ام. می‌خواهم تا دو سال دیگر که به اینجا آمدم این مشکل حل شده باشد. پس باید صبر داشته باشید.»

اما کشاورزان می‌گویند با این سفردرمانی‌ها و قول و قرارهای نسیه، مشکلی حل نخواهد کرد. اگر حاکمان اراده کنند به‌سرعت می‌توانند آب را باز کنند. پس نبایستی به این وعده‌ها دل خوش کرد، بلکه به اعتراض و تحصن خود تا جاری شدن آب در زاینده‌رود ادامه خواهیم داد.

دکمه بازگشت به بالا