ایران

ایران آژانس انرژی اتمی را به نشر اطلاعات محرمانه هسته‌ای متهم کرد

سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران در سخنانی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به نشر اطلاعات و نامه‌های محرمانه مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران متهم کرد و گفت: اینکه صرف فعالیت‌های فنی هسته‌ای یک کشور گزارش شود رویه نامیمونی است و اگر توقف نشود در تعامل خود با آژانس بازنگری می‌کنیم.

این درحالی است که نظام ایران از پنجم اسفند ماه سال گذشته اجرای پروتکل الحاقی را متوقف کرده و در برابر اقدامات نظارتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی محدودیت‌هایی ایجاد کرده است.

بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، پنجم آبان ماه در واکنش به گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای ایران، افزود: این گزارش‌ها با این جزییات نباید صادر شود.

کمالوندی با تاکید بر اینکه گزارش‌های آژانس باید زمانی صادر شود که تحول عمده‌ای پیش آید یا انحرافی رخ داده باشد، گفت اینکه صرف فعالیت‌های فنی هسته‌ای یک کشور گزارش و منتشر شود، رویه نامیمونی است که آژانس بین المللی انرژی اتمی آن را از مدت‌ها قبل شروع کرده است.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران اضافه کرد که اطلاعات مربوط به برنامه هسته‌ای ایران با جزییات در سایتی که در اختیار اعضای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است منتشر می‌شود و از همین سایت به بیرون درز می‌کند.

دکمه بازگشت به بالا