جهان

سازمان ملل: ۹۷ درصد خانواده‌ها زیر خط فقر خواهند رفت

ارزیابی برنامه توسعه‌یی سازمان ملل نشان می‌دهد که ۹۷ درصد خانواده‌های افغان تا نیمه‌های سال ۲۰۲۲ میلادی زیر خطر فقر زنده‌گی خواهند کرد.

این نهاد سازمان ملل می‌گوید که اگر وضعیت در افغانستان اداره نشود، این کشور با بحران بزرگ اقتصادی روبرو خواهد شد.

با این همه، برنامه توسعه‌یی سازمان ملل صندوق پس‌انداز را برای خانواده‌های که سخت نیازمند هستند، راه اندازی کرده است. بر بنیاد این برنامه، برای خانواده‌های نیازمند پول نقد داده خواهد شد.

رییس برنامه توسعه‌یی سازمان ملل می‌گوید که با ایجاد این صندوق می‌خواهند که برای نیازمندان به‌گونه مستقیم پول نقد کمک کنند.

دکمه بازگشت به بالا