خاورمیانه

فلسطین قصد اسرائیل برای تصویب ساخت بیش از ۳ هزار واحد مسکونی را محکوم کرد

فلسطین قصد اسرائیل برای تصویب ساخت بیش از ۳ هزار واحد مسکونی جدید در کرانه باختری را محکوم کرد.

وزارت امور خارجه فلسطین در بیانیه ای اعلام کرد: قصد شورای عالی برنامه ریزی و ساخت اسرائیل برای تصویب ساخت ۳ هزار و ۱۴۴ واحد مسکونی جدید در کرانه باختری اشغالی برای گسترش تعداد شهرک های مستقر در اراضی فلسطینی را محکوم می کنیم.

در بیانیه وزارت خارجه فلسطین آمده است که مسئولیت کامل و مستقیم تصمیم و نتایج و پیامدهای آن بر فرصت تحقق صلح و اجرای اصل برپایی دو کشوری و امنیت و ثبات در منطقه، با دولت اسرائیل است.

فلسطین از شورای امنیت خواستار احترام به آنچه از اعتبار برایش باقی مانده و اتخاذ اقدامات تضمینی مرتبط با مصوبات سازمان ملل شد.

رسانه های اسرائیلی پیش از این اعلام کردند که دولت اسرائیل قصد دارد طرح ساخت بیش از ۳ هزار واحد مسکونی در کرانه باختری را تصویب کند.

دکمه بازگشت به بالا