ایران

تخریب منازل مسکونی شهروندان بلوچ در شیرآباد زاهدان

بیش از ده باب منزل مسکونی شهروندان بلوچ در شیرآباد زاهدان توسط شهرداری با همکاری نیروهای نظامی تخریب شدند.

طبق گزارش‌ها سحرگاه امروز، بیش از ده باب منزل مسکونی شهروندان بلوچ توسط شهرداری و نیروهای نظامی در منطقه شیرآباد زاهدان تخریب شدند.

گفته می شود ماموران شهرداری با همکاری نیروهای نظامی ساعت ۳ بامداد بدون حکم به منطقه شیرآباد یورش برده و منازل مسکونی شهروندان را تخریب کرده اند.

این اقدام شهرداری و نیروهای نظامی باعث ایجاد رعب و وحشت بین زنان و کودکان و شهروندان منطقه شیرآباد شده است.

دکمه بازگشت به بالا