ایران

کمیسیون اجتماعی مجلس ایران طرح ساماندهی کارکنان دولت را تصویب نکرد

به گزارش ایلنا طرح ساماندهی کارکنان دولت که در کمیسیون اجتماعی مجلس بررسی شده بود به تصویب نرسید.

قرار بود طرح ساماندهی کارکنان دولت کارفرمایان را در تحمیل قراردادهای مبتنی بر بهره‌کشی به کارگران پیمانی محدود کند. این طرح که موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه است، قبلا در صحن کمیسیون اجتماعی مجلس رأی آورده  و برای اعمال برخی اصلاحات به کمیته‌ای ارجاع شده بود.

 کیومرث سرمدی واله، عضو  کمیسیون اجتماعی مجلس در مصاحبه با ایسنا گفته بود:  «اصل موضوع را همه قبول داریم مانند انواع قراردادها، استخدام‌ها و اینکه بی‌نظمی و شرایطی ایجاد شده که هر مدیری و دستگاهی با سوءاستفاده از منافذ قانونی قراردادهای من درآر ارایه ‌می‌کند و منجر به این شده که کارمند، کارگری که شرکتی یا حجمی است، به‌طور اسمی حقوقی که به او تعلق می‌گیرد ۶ یا ۷ میلیون تومان باشد، اما آنچه که توسط شرکت مربوطه دریافت می‌کند، دو تا سه میلیون تومان باشد.»

با این‌حال نمایندگان مجلس بعد از اعمال انواع اصلاحیه‌ها سرانجام به این طرح رأی ندادند و زمینه را برای تداوم بهره‌کشی از هزاران کارگر ایرانی توسط شرکت‌های حجمی و پیمانکاران فراهم کردند.

دکمه بازگشت به بالا