خاورمیانه

اسرائیل، شمال، مرکز و جنوب نوار غزه را بمباران کرد

مواضع گروه های مقاومت فلسطین در نوار غزه، توسط جنگنده های اسرائیل هدف بمباران قرار گرفت.

جنگنده های اسرائیل برای سومین شب متوالی، نوار غزه را بمباران کردند.

جنگنده های اسرائیل یکی از مواضع گروه های فلسطینی در بیت لاهیا در شمال نوار غزه و یک موضع دیگر در شرق رفح و یکی دیگر از مواضع در شرق خان یونس را بمباران کردند.

اخیرا راکت هایی از غزه به سمت شهرک های اسرائیلی شلیک شده که به گفته سخنگوی ارتش اسرائیل، توسط گنبد آهنین رصد و رهگیری شده است.

دکمه بازگشت به بالا