ایران

اعتراضات در ایران

بنابه گفته منابع کارگری در راه‌آهن شمال غرب، کارگران راهدار راه آهن از شرایط کار با پیمانکاران معترض هستند. این کارگران تحت مسئولیت یک پیمانکار در ناحیه ریلی تاکستان مشغول بکار می‌باشند. آنها از شرایط کار و نحوه پرداخت دستمزد و مطالبات عقب‌افتاده خود از سوی پیمانکار ناراضی هستند.

کارگران راهدار راه آهن شمال غرب، به شرایطی که پیمانکار برای کار آنها مشخص کرده معترض هستند و می گویند هر روز در ایستگاه‌ها بدون امکانات رفاهی حدود ۱۴ ساعت روی یک صندلی مشغول کار هستیم.. آنها خواستار نظارت شرکت راه‌آهن به عنوان کارفرمای اصلی بر عملکرد پیمانکاران شده‌اند.

همزمان روز شنبه ۱۳ شهریورماه ۱۴۰۰، دارندگان کارنامه سبز و مردودشدگان آزمون ورودی دانشگاه فرهنگیان برای چندمین بار روبروی وزارت آموزش و پرورش دست به تجمع زدند.

در این تجمع معلمان شرکت کننده در آزمون دانشگاه فرهنگیان شعار می‌دادند: «دانشگاه فرهنگیان حق مسلم ماست».

دارندگان کارنامه سبز همچنین در اعتراض به خودداری وزارت آموزش و پرورش از استخدام آنها شعار می‌دادند.

«شعار کارنامه سبز، «استخدام استخدام»، «شعار واحد ما، استخدام استخدام». «ما در ره آموزش، عمر و جوانی دادیم».

معترضان بنرهای در دست داشتند که روی آنها نوشته شده بود: «هر سال دارم سبز می‌شوم تیشه نزن به ریشه‌م». «ما منتظر حقمون هستیم، هیچ جا نمیریم، همینجا هستیم». «کارنامه سبز داد بزن، حقتو فریاد بزن».

دارندگان کارنامه سبز در اعتراض به خودداری از بکارگیری معلمان جوان بنری در دست داشتند که روی آن نوشته شده بود: «در روی ما بسته شده، بازنشسته خسته شده». «ما جوونای ملتیم، منتظر حمایتیم».

دکمه بازگشت به بالا