ایران

بیست و هشتمین روز اعتصاب کارگران هفت تپه و تاکید بر مطالبات فوری کارگران

روز دوشنبه ۱۸ مردادماه ۱۴۰۰، اعتصاب کارگران هفت تپه ادامه پیدا کرد. کارگران در برابر فرمانداری شهرستان شوش دست به تجمع اعتراضی زدند. آنان بر خواسته‌های مشخص خود بار دیگر تاکید نمودند.

بنابر فراخوان قبلی در روز یکشنبه ۱۷ مردادماه، تا زمانی که به مطالبات کارگران پاسخ داده نشود، هر روز ساعت ۸.۳۰ صبح تجمع اعتراضی در برابر فرمانداری شهرستان شوش آغاز می‌شود.

اعتراض و اعتصاب کارگران هفت تپه هم اکنون شکل عمومی بخود گرفته است و همه بخش‌های کارگری نیشکر هفت تپه در این اعتصاب و تجمع اعتراضی شرکت می‌کنند.

در تازه‌ترین تجمع اعتراضی در برابر فرمانداری شوش، ابتدا یکی از کارکنان دولتی حضور پیدا کرده بود. کارگران نسبت به حضور او اعتراض کرده و خواستار پاسخگویی بودند که در این ۲۸ روز کجا بوده است؟ پس از آن ابراهیم عباسی منجزی، نماینده کارگران هفت تپه شروع به سخنرانی نمود.

لازم است به این نکته اشاره شود که پس از اینکه اعتراضات کارگران هفت تپه به کف خیابان کشیده شد، وارد فاز جدیدی شده است.

بنابه گفته کارگران و نمایندگان آنان، بیشترین تلاش نیز جمع کردن اعتراضات از خیابان‌های شوش و ادامه آن در محیط مجتمع نیشکر هفت تپه است. ترس سران حکومت که هم اکنون خبر این اعتراضات به سطح مجلس نیز کشیده شده است، پیوستن مردم به کارگران معترض می باشد.

اما همچنان که امروز نیز عباسی نماینده کارگران در سخنرانی خود تاکید کرد، اعتصاب و تجمع اعتراضی کارگران در برابر فرمانداری و خیابان‌های شوش ادامه خواهد داشت. مگر اینکه به اولیه‌ترین خواسته‌های آنها که پرداخت حقوق عقب‌افتاده کارگران، بازگشت کارگران اخراجی به کار، تمدید قراردادهای کارگران دفع آفات، غیرنیشکری و فصلی و تعیین تکلیف شرکت از بخش خصوصی به دولتی است، پاسخ مشخص داده شود.

کارگران تصریح می‌کنند که حتی اگر ۴ ماه حقوق عقب‌افتاده آنها نیز پرداخت شود، اعتصاب و تجمع اعتراضی ادامه خواهد داشت. چراکه آنان خواستار برآورده شدن همه این مطالبات می‌باشند.

دکمه بازگشت به بالا