ایران

غلامحسین اسماعیلی به عنوان رئیس دفتر و محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور تعیین شدند

ابراهیم رئیسی، رییس جمهوری ایران در حکمی غلامحسین اسماعیلی را به عنوان رییس دفتر خود منصوب کرده است.

غلامحسین اسماعیلی پیش از این سخنگو و رییس حوزه ریاست قوه قضاییه بوده است.

رئیسی طی حکمی دیگر محمد مخبر را به عنوان معاون اول خود منصوب کرد.

محمد مخبر از سال ۱۳۸۶ ریاست ستاد اجرایی فرمان امام را برعهده داشته است.

دکمه بازگشت به بالا