ایران

کشاورزان خشمگین اصفهان کانال لوله گذاری برای انتقال آب به پالایشگاه را تخریب کردند

طبق یک ویدئوی ارسالی، یکی از کشاورزان اصفهان می‌گوید: امروز ۱۱ مردادماه ۱۴۰۰ در منطقه دْرچه، کشاورزان شرق و غرب، شورای میرآب، مسیر لوله برای پالایشگاه نفت را کور کردند.

کشاورزان معترض با اتحاد عمل با یکدیگر و با زور توانستند لوله‌گذاری پالایشگاه را متوقف کنند.

آنها با استفاده از لودر، اقدام به پرکردن کانال کرده و از ادامه لوله‌گذاری جلوگیری کردند.

نیروی انتظامی با حضور در محل در مواجهه با کشاورزان خشمگین نتوانست دست به اقدامی بزند و فقط نظاره‌گر صحنه بود.

اعتراضات کشاورزان اصفهان بدلیل سرقت حقابه و قطع آب کشاورزی هر روز ابعاد جدیدی به خود می‌گیرد.

کشاورزان معترض در نبود آب، از کشاورزی که تنها وسیله گذران زندگی آنها است محروم شده‌اند. آنها در مواجه با مافیای آب و مقامات دست‌اندرکار دزدی آب به صنایع و مناطق اقتصادی خود به خشم آمده‌اند.

روز گذشته نیز فیلمی از کشاورزان و مردم خشمگین قهدریجان اصفهان منتشر شد که شاه لوله آب اصفهان به یزد را تخریب کردند.

آنها در اقدامی خودجوش و به نشانه اعتراض به قطع حقابه کشاورزی خود توسط مافیای آب، شاه‌لوله مخفی انتقال آب اصفهان به یزد را تخریب کردند.

همچنین فیلم دیگری از ترکیدن لوله مخفی انتقال آب از اصفهان به یزد منتشر شده است. در این فیلم آب با فشار زیاد از آن فوران می‌کند. این شاه‌لوله بر اثر فشار زیاد ترکیده است و آب با فشار زیاد از آن فوران می‌کند.

همچنین روز دوشنبه ۱۱ مرداد، برای چندمین بار کشاورزان شرق اصفهان در برابر شرکت سهامی آب منطقه‌ای دست به تجمع اعتراضی زدند.

آنها با حضور در برابر ساختمان شرکت آب منطقه‌ای این استان، از قدرت‌الله نوروزی شهردار اصفهان خواستند که از سمت خود کناره‌گیری کند.

دکمه بازگشت به بالا