ایران

یک کارمند وزارت خارجه رژیم صهیونستی به رابطه با مأموران اطلاعاتی نظام ایران متهم شد

پلیس و سازمان امنیت داخلی اسرائیل  در حال تحقیق درباره پرونده یک دانشجو هستند که کارمند وزارت خارجه این کشور بوده و گفته می‌شود که غیر قانونی به ایران سفر کرده است.

او متهم شده که در ایران با مأموران اطلاعاتی نظام ایران تماس برقرار کرده است.

روزنامه “تایمز آو اسرائیل” می‌نویسد، فرد مظنون که ماه گذشته از زندان آزاد شد، پیش از تصدی پست خود در وزارت خارجه اسرائیل به ایران سفر کرده است.

وزارت خارجه رژیم صهیونستی گفته است که مسئولیت رسیدگی به این پرونده بر عهده مقام‌های مربوطه این کشور گذاشته شده است.

وکلا می‌گویند، سفر موکلشان به ایران “صرفا به منظور گردشگری بوده و او این سفر را از دوستان و خانواده خود پنهان نکرده است”.

طبق قوانین فعلی اسرائيل سفر شهروندان این کشور به ایران با هر هدفی غیر قانونی محسوب می‌شود.

دکمه بازگشت به بالا