ایران

۳۹ نویسنده، شاعر و فعال فرهنگی از اعتصاب کارگران صنعت نفت حمایت کردند

۳۹ نویسنده، شاعر و کنشگر فرهنگی که برخی از آنان از اعضای کانون نویسندگان ایران هستند، با انتشار بیانیه‌ای از اعتصابات اخیر کارگران پیمانی شرکت‌های وابسته به صنایع نفت و پتروشیمی حمایت کردند.

در این بیانیه با تاکید بر «برحق بودن» اعتراضات این کارگران، از همه نویسندگان، فرهنگیان، اهالی قلم و همچنین بازنشستگان و کارگران سایر بخش‌ها خواسته شده تا «در حمایت از مطالبات انسانی و خواسته‌های به‌حق صنفی کارگران اعتصابی، از هر کوششی دریغ نکنند.»

علیرضا آبیز، کبوتر ارشدی، هوشیار انصاری‌فر، علی باباچاهی، علیرضا بهنام، رضا چایچی، بنفشه حجازی، مظاهر شهامت، علی عبداللهی، داریوش معمار و کورش همه‌خانی برخی از امضاکنندگان این بیانیه هستند.

امضاکنندگان این بیانیه تاکید کرده‌اند: «افزایش روز افزون مشکلات اقتصادی و تنگناهای معیشتی و فشارهای بیکاری و اخراج‌های دسته‌جمعی، بی‌عملی وزارت کار و تاخت و تاز بخش خصوصی، عامل اصلی اعتراض و اعتصاب کارگران حوزه نفت و گاز که شریان حیاتی اقتصاد به گل نشسته است را فراهم آورده است.»

اعتصاب شمار زیادی از کارگران پیمانی صنعت نفت و پتروشیمی از روز ۲۹ خرداد آغاز شده و هر روز بر شمار اعتصاب‌کنندگان و حمایت‌ها از آنها افزوده می‌شود.

افزایش دستمزدها،  کوتاه شدن دست شرکت‌های پیمانکاری، اعمال ۱۰ روز مرخصی در قبال ۲۰ روز کار، برخورداری از بیمه‌های درمانی و بهداشتی و همچنین امنیت شغلی و برچیدن فضای امنیتی در کارخانه‌ها و کارگاه‌ها و توقف هر گونه پرونده‌سازی علیه کارگران معترض، از مهم‌ترین خواسته‌های کارگران اعتصابی است.

دکمه بازگشت به بالا