ایران

رضا پهلوی: به عنوان یک دموکرات سیستم جمهوری را برای ایران ترجیح می‌دهم

رضا پهلوی ولیعهد سابق ایران، در یک فایل صوتی تازه منتشر شده، می گوید که «سیستم جمهوری را ترجیح می‌دهد» و به عنوان یک دموکرات نمی‌تواند توجیه کند که مبنای تعیین یک مسئول، موروثی باشد.

این اولین باری است که آقای پهلوی با چنین صراحتی از سیستم جمهوری به عنوان ترجیح خود برای نظام حکومتی آینده ایران سخن می‌گوید. با این حال دست‌کم در بیش از یک دهه گذشته نیز او همواره بر «انتخابات آزاد» و «حق تعیین سرنوشت» مردم ایران به عنوان عوامل تعیین کننده نوع حکومت آینده سخن گفته است.

در این فایل صوتی که به تازگی منتشر شده است، شاهزاده رضا پهلوی با بیان اینکه «من فکر می‌کنم باید برسیم به مرحله‌ای که نهادهای سنتی را مبنای حکومت الزاما قرار ندهیم»، تاکید کرد که «در مقابل آنچه میراث‌دارش هستم، خود من یک شورشی هستم» و «اگر از من بپرسید، من یک سیستم جمهوری را ترجیح می‌دهم، برای اینکه یه دوره مشخص انتخاباتی دارد و یک نفر مسئول است.

شاهزاده رضا پهلوی در بخش دیگری از این فایل صوتی تاکید کرد که من اساس دموکراسی را بر مبنای جمهوریت می‌بینم. یعنی حق انتخاب مردم در تعیین سرنوشت خودشان و حکومت بر خود بر مبنای انتخابات، بر مبنای دادن رای به کسانی که باید در مقابل این رای پاسخ‌گو و مسئول باشند.

او در بخش دیگری از این فایل صوتی، افزود که منکر آن نیست که شاید در برخی فرهنگ‌ها یک نماد سمبلیک لازم باشد با این حال گفت که به عنوان یک دموکرات نمی‌توانم توجیه کنم که مبنای تعیین شدن یک مسئول حتی به مفهوم سمبلیک می‌تواند یک مبنای موروثی داشته باشد. او همچنین بیان می دارد، من هرگز حاضر نیستم یک آقا بالاسر داشته باشم تا چه رسد به اینکه برای دیگران آقابالاسر بشوم.

دکمه بازگشت به بالا