ایران

روحانی: سنگ اندازی در رفع تحریم را مرتبط با انتخابات ۱۴۰۰ و خیانت به مردم خواند

حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در اظهاراتی در پایان آخرین جلسه هیات دولت در سال ۱۳۹۹ ‘سنگ اندازی در رفع تحریم را مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ و خیانت’ خوانده است.

روحانی گفت: “امروز اگر هر جناح فرد و گروهی حتی اگر یک ساعت به هر دلیلی که امروز فقط دلیل آن انتخابات ۱۴۰۰ است در برداشته شدن تحریم ها سنگ‌اندازی کند این کار یک خیانت بزرگ به تاریخ و ملت ایران است”.

رئیس جمهور ایران بدون اشاره به جزئیات، در اظهاراتی کم سابقه گفته ایجاد مانع در راه رفع تحریم ها “یک خیانت بزرگ به تاریخ و ملت ایران است و این ننگ ابدی برای آن جناح و فرد باقی خواهد ماند”.

دکمه بازگشت به بالا