ایران

تخریب خانه چهار کودک یتیم در میرآباد چابهار

ماموران بنیاد مسکن چابهار ۱۹ اسفند ماه با یورش به میر آباد چابهار و ایجاد رعب و وحشت، خانه چادری یک خانواده یتیم در این منطقه را تخریب کردند.

بنابر این گزارش، ماموران غیر بومی بنیاد مسکن چابهار با ریاست فردی نام صباغ، چادر این خانواده که تنها سرپناه آنها بوده را با چاقور پاره کرده و بخشی از وسایل زندگی آنها را با خود برده اند.

کلیپی که پس از تخریب سر پناه این خانواده توسط بنیاد مسکن در فضای مجازی منتشر شده در فضای مجازی منتشر شده کودکان این خانوداه را در حال گریه و زاری به علت تخریب تنها سرپناهشان نشان می دهد.

در سال های اخير با توجه به تلاش نظام ایران برای استفاده از منابع و پتانسیل های اقتصادیِ سواحل بلوچستان، نظام تلاش های زیادی برای تصرف زمین های مردم بومی منطقه شده انجام داده است.

دکمه بازگشت به بالا