حقوق بشر

اعتراض سازمان عفو بین‌الملل به شکنجه بازداشت‌شدگان در ایران

سازمان عفو بین‌الملل رفتار غیرانسانی با زندانیان سیاسی در ایران را محکوم کرده است. به گفته این سازمان مدافع حقوق بشر، پس از اعتراضات دی‌ماه ۱۳۹۶ هزاران نفر دستگیر شدند که نحوه رفتار با آنها با قانون و انصاف انسانی مغایرت دارد.

تحقیقات این سازمان نشان می‌دهد که از سرکوب اعتراضات در دی‌ماه ۱۳۹۶ تاکنون هزاران نفر در ایران دستگیر شده، در زندان‌ها مورد آزار و شکنجه قرار گرفته و به مجازات‌های شدید محکوم شده‌اند.

سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی تازه گفته است که مقام‌های قضائی ایران حتی به قوانین مدون جمهوری اسلامی احترام نمی‌گذارند. مأموران انتظامی و امنیتی با تأیید مسئولان قضائی حقوق زندانیان را به خشن‌ترین شکلی لگدمال می‌کنند.

گفته می‌شود که در جریان سرکوب اعتراضات ظرف چند روز حدود هفت هزار زن و مرد و کودک دستگیر شدند. مأموران حتی کودکان و زخمیانی را که در بیمارستان‌ها بستری بوده‌اند دستگیر کرده و به سیاهچال برده‌اند.

به گفته عفو بین‌الملل ویدیوهایی از روزهای اعتراضات ایران به دست آمده که آشکارا نشان می‌دهند مأموران مردم عادی و غیرمسلح را مستقیما هدف تیراندازی قرار می‌دهند.

آنطور که دایانا الطحاوی، معاون ریاست این سازمان در امور خاورمیانه می گوید، تصاویر یادشده دنیا را به بهت و حیرت فرو برده است.

در ادامه این گزارش تازه آمده است: «شکنجه در جهت مجازات، ارعاب و تحقیر بازداشت‌شدگان و همچنین منظماً به منظور اخذ اعترافات اجباری و اقرار به جرم، نه فقط در رابطه با شرکت در اعتراضات بلکه در مورد ادعاهای مقامات در مورد ارتباط بازداشت‌شدگان با گروه‌های مخالف، مدافعان حقوق بشر، رسانه‌های خارج از ایران و دولت‌های خارجی مورد استفاده قرار گرفته است.»

دکمه بازگشت به بالا