اهل سنت

گلایه ها وانتقادات شدید مولانا عبدالغفارنقشبندی از عملکرد دولت تدبیر وامید

مولاناعبدالغفارنقشبندی درمراسم نمازجمعه راسک، با اشاره به آرای ریخته شده اهل سنت به نفع دولت روحانی و در انتقاد از عملکرد او گفت: پس از تصدی کرسی ریاست جمهوری نوابغ ونخبگان اهلسنت که چشم انتظار تصدی یک صندلی وزارت دراعضای کابینه شما بودند، که متاسفانه شما هم، برمیخ تبعیض ها کوبیدید ویک وزیر ازاهلسنت انتخاب نکردید.

مولانا نقشبندی ادامه دادند: دربلوچستانی که کمر نخبگانش در زیر فشارها ،تبعیض ها وتقسیمات ناعادلانه اعتبارات وسمت ها درهم شکسته شده بود، با آرزویی درانتخابات پا گذاشتند  وبه شما رای دادند تایکی از فرزندانشان رابتوانند برمسند استانداری بنشانند که باز هم این صندلی رالایق ملت بلوچ ندانستید ،درحالیکه طبق اساسنامه قانون اساسی کشور این حق مسلم مابود که شما آنرا پایمال کردید.

آقای نقشبندی همچنین خاطرنشان ساختند: تمامی اقلیت ها -اعم ازبلوچ وسنی ها، بهائی و دراویش، یهود ونصاری  هرگز حقوق پایمال شده خویش رابه شما نمی بخشند.

خطیب جمعه راسک در پایان افزودند: ازکدامین دردها بنالیم !ازبیکاری نخبگان وشایستگان؟ یاازنبود کارخانجات وشغل مناسب برای جوانان؟ ازجوانان سرو قامت بلوچستان درشغل کاذب سوختبری خاکستر وجودشان دربرابر دیدگان زن وفرزندان به خاک سپرده می شود؟

دکمه بازگشت به بالا