تازه‌های سیاسی

ادامه اعتراضات در آمریکا؛ هزاران نفر در واشینگتن خواستار مقابله با تبعیض نژادی شدند

هزاران شهروند آمریکایی، روز هفتم شهریور ماه، با تجمع در واشنگتن خواستار انجام اصلاحات، از جمله در نهادهای انتظامی، در راستای مقابله با تبعیض نژادی شدند.

تازه‌ترین تجمع در پایتخت آمریکا در ادامه تجمعاتی‌ست که در ماه‌های اخیر در گوشه و کنار آمریکا، در شهرها و ایالت‌های مختلف انجام شده و هدف آن‌ها مقابله با نابرابری‌ها و تبعیض‌هاست.

دکمه بازگشت به بالا