ایران

دفاع روزنامه سپاه از ترویج صیغه در سریال آقازاده

روزنامه جوان وابسته به سپاه با دفاع تلویحی از پخش سکانسی در سریال آقازاده که به موضوع صیغه می‌پرداخت، نوشته است: «سریال آقازاده برای اولین بار رابطه‌ای مشروع را ترسیم کرده است».

در یادداشت روزنامه جوان که روز دوشنبه ۳ شهریور منتشر شده، در عین حال تاکید شده که رویکرد پرداختن به این موضوع می‌توانست بهتر باشد و «پرداخت سطحی و بدون عمق» نباشد.

دکمه بازگشت به بالا