حقوق بشر

احضار و انتقال سعید اقبالی از بازداشت‌شدگان اعتراضات سال۹۶ به زندان

سعید اقبالی، فعال مدنی و از بازداشت‌شدگان در ارتباط با اعتراضات سال۹۶، به دنبال احضار از سوی واحد اجرای احکام دادسرای امنیت، روز یک‌شنبه یازدهم خرداد ماه جهت تحمل پنج سال حبس تعزیری صادر شده از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب راهی زندان اوین شد.

این فعال مدنی در جریان اعتراضات سال۹۶ و بهمن ماه آن سال در منزل خود در کرمانشاه بازداشت شده و پس از مدتی به زندان اوین تهران منتقل شده بود.

اقبالی در شهریورماه ۹۸ با حکم محمد مقیسه رییس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور» به پنج سال حبس تعزیری و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس تعزیری محکوم شد.

حکم صادره از سوی دادگاه انقلاب علیه این فعال مدنی، در سال ۹۸ از سوی دادگاه تجدیدنظر و به استناد استجازه‌ای که ابراهیم رییسی، رییس قوه قضاییه تحت عنوان کوتاه کردن مراحل قضایی از علی خامنه‌ای کسب کرد، بدون برگزاری جلسه تجدیدنظر، عینا تایید شد.

دکمه بازگشت به بالا