خاورمیانه

از سرگیری اعتراضات در لبنان

دیشب مناطق مختلف لبنان شاهد تظاهرات مردم در اعتراض به سیاست های دولت، وضعیت نابسامان اقتصادی و اجتماعی و خشونت بیش از حد ارتش در قبال معترضان بود.

رسانه های لبنانی اعلام کردند، شب گذشته لبنان شاهد بازگشت تظاهرات و اعتراضات در بسیاری از مناطق بود.

به گزارش خبرگزاری «النشره» لبنان، درگیری هایی میان تعدادی از تظاهرات کنندگان و نیروهای پلیس در مقابل پارلمان لبنان در میدان «النجمة» رخ داد.

تظاهرات کنندگان توانستند با عبور از موانع به مقابل پارلمان لبنان برسند و نیروهای امنیتی نیز برای متفرق کردن آنها اقدام به شلیک هوایی کردند.

تقاطع بعبدا منتهی به کاخ ریاست جمهوری نیز شاهد تظاهرات بود، تظاهرات کنندگان سعی کردند در اعتراض به سیاست دولت و «میشل عون»، رئیس جمهوری لبنان راه ها را با ماندن در وسط خیابان ها مسدود کنند.

گارد ریاست جمهوری ارتش لبنان به زور راه ها را باز کرده و تعدادی از تظاهرات کنندگان را نیز بازداشت کرد.

تظاهرات کنندگان همچنین در مقابل منزل «زینه عکر»، وزیر دفاع لبنان تجمع کرده و نسبت به خشونت بیش از حد ارتش در مقابل تظاهرات کنندگان اعتراض کردند.

دکمه بازگشت به بالا