اقتصادی

معاون وزیرآموزش و پرورش: برای پرداخت پاداش معلمان مجبوریم، مدارس را بفروشیم

معاون وزیر آموزش و پرورش ایران گفته است که این وزارتخانه برای عمل کردن به توصیه سازمان برنامه و بودجه، باید ۳۲ درصد مدارس دولتی را برای تامین پاداش معلمان بفروشد.

علی الهیار ترکمن اضافه کرد که وزارت آموزش و پرورش ۵۴۰۰ میلیارد تومان پاداش به بازنشستگان بدهکار است و اگر بخواهد این پول را تامین کند باید ۳۲ درصد مدارس دولتی را بفروشد.

به گفته معاون وزیر آموزش و پرورش، سازمان و برنامه بودجه به این وزارتخانه اعلام کرده که برای تامین بدهی به بازنشستگان، اموال خود را بفروشد اما تنها اموال آموزش و پرورش مدارس و اردوگاه‌هاست.

پیش از این مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی از کسری شدید بودجه وزارت آموزش و پرورش سخن گفته بود.

کسری شدید بودجه در آموزش و پرورش ایران، در حالی‌ست که نظام تهران، اقدام به ساخت مدارسی در خارج کشور؛ از جمله: در عراق و سوریه نموده است.

دکمه بازگشت به بالا