ایران

حداقل مزد کارگران، تنها در حدود نصف نرخ رسمیِ تورم، افزایش یافت!

شورای عالی کار در ساعات آغازین پنجشنبه ۲۱ فروردین؛ دستمزد سال ۹۹ را با اکثریت آراء تصویب کرد. بر مبنای این مصوبه، حداقل دستمزد کارگران به نسبت سال قبل ۲۱ درصد افزایش می‌یابد. این در حالی است که برخی مسئولان و نمایندگان مجلس هم اذعان می‌کنند: دستمزد فعلی کمتر از یک‌سوم هزینه‌های زندگی کارگران را پوشش می‌دهد.

گفتنی‌ست جلسه «شورای عالی کار» برای تعیین دستمزد سال ۹۹؛ در ۲۹ اسفند ۹۸ بدون نتیجه پایان یافت و به فروردین موکول شد. اصغر آهنی‌ها نماینده کارفرمایان خصوصی در این شورا گفته بود: خواست کارفرمایان، منجمد شدن دستمزد تا پایان بحران کروناست و وظیفه دولت است که در این فاصله با «اعطای سبدهای معیشتی» مشکلات معیشتی کارگران را برطرف کند.

نرخ رسمی تورم نیز حدود ۴۰ درصد است. بر پایه‌ی این مصوبه، نزدیک به ۴۳ میلیون کارگر و بازنشستگان تامین اجتماعی (که ۷۰ درصد آن‌ها حداقل‌بگیرند و مستمری‌شان بر پایه حداقل دستمزد کارگران تعیین می‌شود) سال مشقت‌بارتری را پیش رو خواهند داشت.

دکمه بازگشت به بالا