تازه‌های سیاسی

رئیس پارلمان عراق از مقامات خواست تا برای تشکیل دولت جدید همکاری کنند

محمد الحلبوس، رئیس پارلمان عراق دیروز از همه مقامات سیاسی خواست تا برای تشکیل دولت جدید و تسریع در انتخاب نخست وزیر متناسب با خواست ملت عراق همکاری کنند.

او در عین حال انتخاب دولتی جدید و قوی و مورد حمایت مقامات سیاسی را که بتواند دیدی راهبردی و واضح برای اجرای گام های اصلاح گرایانه اتخاذ کرده و درخواست ملت را پاسخ دهد، گامی مهم برای حل بحران فعلی دانست.

رئیس پارلمان عراق هم چنین گفت: هم چنان جوانانی در میدان های تظاهرات خواستار اصلاحات هستند، باید با حکمت با آنها تعامل کرد و به خواسته هایشان گوش داد و بعد از یکپارچه کردن خواسته هایشان به آنها پاسخ داد زیرا آنها فرزندان ما هستند و وظیفه کشور است که زندگی آزاد و کریمانه ای برای همه فرزندان ملت عراق فراهم کند.

الحلبوسی هم چنین تداوم خونریزی در صفوف تظاهر کنندگان را محکوم کرد.

 

دکمه بازگشت به بالا