اقتصادی

احتمال کوپنی شدن کالاها درایران !

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور ایران، از احتمال سهمیه‌بندی و کوپنی شدن برخی کالاها خبر داده است.

بنا به گفته آقای جهانگیری ،در دولت و دیگر نهادها بحث کوپنی شدن کالاها مطرح است.

او گفته: “احتمالا مجبور شویم در برخی از کالاها طرح سهمیه بندی و کوپن را اجرا کنیم. این نظریه هم در دولت و خارج از آن طرفدارانی دارد و پیش نیاز آن ورود دولت به فعالیت های اقتصادی است.”

وی افزوده که این ایده مخالفانی هم دارد و برخی “معتقد هستند در چنین شرایط سختی باید به سمت آزاد کردن اقتصاد حرکت کنیم و حتی محدودیت هایی که قبلا اعمال می شد برداشته و رفع شود.”

آقای جهانگیری می گوید : در چنین صورتی به جای سهمیه‌بندی باید یارانه نقدی مستقیم به مردم پرداخت شود.

 

 

دکمه بازگشت به بالا