تازه‌های سیاسی

عبدالستار سپاهی پس از اقدام به خودکشی مورد شکنجه قرار گرفته بود

گزارش کمپین فعالین بلوچ، عبدالستار سپاهی فرزند عبدالرحمن، که در زندان سراوان در اعتراض به عدم رسیدگی به پرونده خود، اقدام به خودکشی کرده بود، مسئولان بجای رسیدگی به شکایتش، او را در همان حالت نیمه جان، مورد ضرب و شتم قرار داده بودند.

یک منبع مطلع در این باره گفته است: عبدالستار سپاهی بعد از خود زنی به قرنطینه انتقال داده شد، كه با معالجه فوری امکان نجات وی ممکن بود؛ اما در مسیر انتقال وی به قرنطینه، مورد ضرب و شتم و شکنجه رئیس زندان و خصوصا حفاظت زندان، آقای جهانتیغ قرار گرفت، تاجاییکه اکثر زندانیان بند یک، صدای شکنجه های عبدالستار را شنیدند، سپس بر اثر شدت شکنجه و خونریزی حال وی بهم خورد که سپس منجر به مرگ وی گردید.

این منبع همچنین افزوده است، خانواده عبدالستار وقتیکه به پزشک قانونی جهت تحویل گرفتن جسد مراجعه کردند، مسئولین پزشک قانونی گفتتند: مرگ وی مشکوک است و آثار شکنجه بر جسدش مشاهده می شود، و موضوع باید بیشتر مورد برسی قرار گیرد، و از تحویل دادن جسد او به خانواده امتناع ورزیده اند.

لازم به ذکر است که عبدالستار بیش از ۲ سال بود، که به اتهام سرقت در زندان نگهداری می شد، او علی رغم اینکه شاکی خصوصی اش رضایت داده بود، اما بنابر تصمیم و حکم مسئولان آزاد نگردید.

دکمه بازگشت به بالا